Yeni nesil şiir deneyimine hoş geldiniz.

100'lerce kelimeleri tanımlanmış şiiri rahatlıkla okumaya başlayın.

Rastgele bir şiir ile:

Okumaya başla

Günün şiiri:

Leb Bebend…

Selimname - Başlayış (1514)...

YAHYA KEMAL BEYATILI - SELİMNÂME BAŞLAYIŞ (1514) Eflâkden o dem ki peyâm -ı kader gelür. Gûş-ı cihâne velvele-i bâl...

Kocamustafapaşa

Koca Mustapaşa! Ücra ve fakir İstanbul! Ta fetihten beri mü’min, mütevekkil , yoksul, Hümü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada,...

Şu Kopan Fırtına Türk Ordusudur...

Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,...

Said Paşa İmâmı

Coşar âvîzeler artık, köpürür kandiller; Bu ışık çağlayanından bütün âfâk inler! Yalının cebhesi, Ülker...

Necid Çöllerinde

Yâ Nebi... Şu halime bak Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın , Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın . Hârimi Pâkine can...

İstiklal Marşı

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak ; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;...

Zulmü Alkışlayamam

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ... -Boğamazsın...

Çanakkale Şehitlerine

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi, -Tepeden yol bularak geçmek için...

Düşman ne denlü saht ise de...

Düşman ne denlü saht ise de şâd ol ey NEDİM Seng üzre gösterir zeri kâmil ayârını ...

Teaşşaktü bi Envâri Cemâlek...

Te‘aşşaktü bi-envâri cemâlek Dehaltü yâ Habîballah cenâhek Fe-yercû nâzımü’l-ahkar visâlek...

Ey Garib Bülbül Diyarın Kandedir...

Ey garib bülbül diyârın kândedir Bir haber ver gülizârın kândedir (1) Sen bu ilde kimseye yâr olmadın...

Gelin Gidelim Efendim Allah...

Gelin gidelim Allah yoluna Feryâd edelim Allah yoluna Bir yılı bir gün gelecek ol gün(1) Süregel yüzün Allah yoluna(2) Derdine...

Mest u Hayrânım Zâr u Giryânım...

Mest u hayrânım zâr u giryânım (1) Her dem lisânım Hû dimek ister Gözümden yaşlar akmağa başlar Cümle ...

Nice Ağlamayam Kılmayam Feryâd...

Nice ağlamayam kılmayam feryâd Giriftâram aşkın bî-nevâsıyam Leylînindir Mecnûn Şîrînin Ferhâd Ben...

Sultan-ı Rusûl Şah-ı Mümeccedsin...

Sultân-ı rusul şâh-ı mümeccedsin efendim Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim Dîvân-ı ilâhîde...

Tedbîrini Terk Eyle Takdîr...

Tedbîrini terk eyle takdîr Hudâ’nındır Sen yoksun o benlikler hep vehm u gümânındır Birdenbire bul aşkı bu tuhfe bulanındır...

Efendimsin Cihanda İtibarım...

Efendimsin cihânda itibârım varsa sendendir Miyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendendir Benim feyz-i hayâtım hâsıl-ı...

Sanman Bizi Kim Beste-dil-i...

Sanman bizi kim beste-dil-i nefs-i gavîyiz Hâk-i kadem-i âl-i abâ Mustafavîyiz Ne havf-ı emîrân biliriz ne...

Hoşça Bak Zâtına Kim Zübde-i...

Ey dil ey dil niye bu rütbede pür-gamsın sen Gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsın sen Secde-fermâ-yi melek zât-ı...

Tüm şiirler

Açık

Geceleri korkulu yollara gittiniz mi Biz çok şeyi vakit yok pek kısa geçiriyoruz Limanda bilinen gemiler oysa açıklardadır Kullanırız bir sözü...

İnsanlar

Ne kadar severim o insanları! O insanları ki renkli, silik Dünyasında çıkartmaların Tavuklar, tavşanlar ve köpeklerle beraber Yaşayan insanlara...

Sengî be Çend Sâl…

Sengî be çend sâl şeved la‘l pâreî Zinhâr tâ be yek nefeseş neşkenî be seng ...

Tefvizname: I. Beyit

Hak şerleri hayr eyler Zannetme ki gayr eyler Arif anı seyreyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler ...

Kasımpaşa Mevlevihanesi: Tamirat...

Penâh-i dîn u dünyâ Hazret-i Sultân Mahmûd Hân Sezâdır hırz-ı cân etse cihân ol zıll-ı Mevlâyı...

Taha’nın Her Yanı Bir Kulak......

Taha’nın her yanı bir kulak olmuş bir muştu aramada Ne bahardan bir gül ne yazdan bir yemiş Ne kıştan imdat ne sonbahardan sada Bir ara dinlendiriyor...

Her Hastalık...

Her hastalık bir putun kırılması mı demek Putların toptan kırılması mı demek ölmek

Taha Kapının Önünde

Taha gözünü açtığında kapının önünde buldu kendini Her yanı bir kulak olmuş bir muştu aramakta Bir horoz çizilmiş kapıya...

Nisâr-ı Rûy-i Tû…

Nisâr-ı rûy-i tû her berg-i gul ki der çemenest Fedâ-yi kadd-i tû her serv-bün ki ber leb-i cûst ...

Divan

Ne fena yazmışlar bir denizi uzun Evet ama bir de bizden geçmeli Yoksa hâlâ çeken nedir bilinmez İnce bellere doğru devrilen trenleri....

Rüya

Annemi ölmüş gördüm rüyamda. Ağlayarak uyanışım Hatırlattı bana, bir bayram sabahı Gökyüzüne kaçırdığım balonuma...

Pîşe-i Evvel…

Pîşe-î evvel kücâ ez dil reved Mihr-i evvel kî zi dil bîrun şeved Der sefer ger Rûm bînî...
Sonraki