Yeni nesil şiir deneyimine hoş geldiniz.

100'lerce kelimeleri tanımlanmış şiiri rahatlıkla okumaya başlayın.

Rastgele bir şiir ile:

Okumaya başla

Günün şiiri:

Anneler ve Kudüsler...

Selimname - Başlayış (1514)...

YAHYA KEMAL BEYATILI - SELİMNÂME BAŞLAYIŞ (1514) Eflâkden o dem ki peyâm -ı kader gelür. Gûş-ı cihâne velvele-i bâl...

Kocamustafapaşa

Koca Mustapaşa! Ücra ve fakir İstanbul! Ta fetihten beri mü’min, mütevekkil , yoksul, Hümü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada,...

Şu Kopan Fırtına Türk Ordusudur...

Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,...

Said Paşa İmâmı

Coşar âvîzeler artık, köpürür kandiller; Bu ışık çağlayanından bütün âfâk inler! Yalının cebhesi, Ülker...

Necid Çöllerinde

Yâ Nebi... Şu halime bak Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın , Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın . Hârimi Pâkine can...

İstiklal Marşı

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak ; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;...

Zulmü Alkışlayamam

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ... -Boğamazsın...

Çanakkale Şehitlerine

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi, -Tepeden yol bularak geçmek için...

Düşman ne denlü saht ise de...

Düşman ne denlü saht ise de şâd ol ey NEDİM Seng üzre gösterir zeri kâmil ayârını ...

Teaşşaktü bi Envâri Cemâlek...

Te‘aşşaktü bi-envâri cemâlek Dehaltü yâ Habîballah cenâhek Fe-yercû nâzımü’l-ahkar visâlek...

Ey Garib Bülbül Diyarın Kandedir...

Ey garib bülbül diyârın kândedir Bir haber ver gülizârın kândedir (1) Sen bu ilde kimseye yâr olmadın...

Gelin Gidelim Efendim Allah...

Gelin gidelim Allah yoluna Feryâd edelim Allah yoluna Bir yılı bir gün gelecek ol gün(1) Süregel yüzün Allah yoluna(2) Derdine...

Mest u Hayrânım Zâr u Giryânım...

Mest u hayrânım zâr u giryânım (1) Her dem lisânım Hû dimek ister Gözümden yaşlar akmağa başlar Cümle ...

Nice Ağlamayam Kılmayam Feryâd...

Nice ağlamayam kılmayam feryâd Giriftâram aşkın bî-nevâsıyam Leylînindir Mecnûn Şîrînin Ferhâd Ben...

Sultan-ı Rusûl Şah-ı Mümeccedsin...

Sultân-ı rusul şâh-ı mümeccedsin efendim Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim Dîvân-ı ilâhîde...

Tedbîrini Terk Eyle Takdîr...

Tedbîrini terk eyle takdîr Hudâ’nındır Sen yoksun o benlikler hep vehm u gümânındır Birdenbire bul aşkı bu tuhfe bulanındır...

Efendimsin Cihanda İtibarım...

Efendimsin cihânda itibârım varsa sendendir Miyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendendir Benim feyz-i hayâtım hâsıl-ı...

Sanman Bizi Kim Beste-dil-i...

Sanman bizi kim beste-dil-i nefs-i gavîyiz Hâk-i kadem-i âl-i abâ Mustafavîyiz Ne havf-ı emîrân biliriz ne...

Hoşça Bak Zâtına Kim Zübde-i...

Ey dil ey dil niye bu rütbede pür-gamsın sen Gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsın sen Secde-fermâ-yi melek zât-ı...

Tüm şiirler

Âşık Oldur…

Âşık oldur kim belâ zevkini idrak eyleye Aşk derdi dembedem gönlün ferahnâk eyleye ...

Derdim Başka

Sanma ki derdin güneşten ötürü; Ne çıkar bahar geldiyse? Bademler çiçek açtıysa? Ucunda ölüm yok ya. Hoş,...

Tefvizname: X. Bend

Sen adli zulüm sanma Teslîm ol oda yanma Sabret sakın usanma Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler ...

Halkı Tahrîb Eyleyip…

Halkı tahrîb eyleyip de kendin âbâd eyleme Bu cihânda ev yapıp ukbânı berbâd eyleme Nef‘in içün...

Yollar Çağırıyor Bizi…

Yollar çağırıyor bizi Yolculuklar çekiyor bizi Yalnız değiliz Bizimle konuşur ıssız yaz geceleri Bizi çağırır karanlıklarda çakalların...

Âşık Oldur Kim…

Âşık oldur kim cefâ tığından ikrâh etmeye Zerre zerre kılsalar a‘zasını âh etmeye Kan içe sabreyleye her dem ...

Kitab-i Seng-i Mezar (III)

Tüfeğini deppoya koydular(1) Esvabını başkasına verdiler(2) Artık ne torbasında ekmek kırıntısı, Ne matrasında dudaklarının izi;(3) Öyle bir rûzigâr...

Bir Ezgi Bağlar Beni Bana…...

Bir ezgi bağlar beni bana Bir bebek büyür annesinin damarlarında Her gün ayın büyümesi gibi gökyüzünde Bir atın ön...

Kıble-i Sûretperestan…

Kıble-i sûret-perestan âb u gil Kıble-i ma‘nâ-şinâsan cân u dil ...

Taha’nın Dışında Olup Bitenler...

Güneş geç kalmış gibi fırlar dağlardan sabahları Küçük kasabalarda Erken açılan çarşılarda İlk çay gerçek...

Gırrelenmez...

Gırrelenmez rûz-i ikbâlin görüp ehl-i hıred Her günü bir gadr ider ta‘kîb her sebti ehad Seyl-i mevt...

Bir Ananın İki Oğlu…

Bir ananın iki oğlu Bir amalın iki kolu O da ulu, bu da ulu Azerbaycan – Türkiye
Sonraki